Filterbubbel.nl

PODCASTS

We ontwikkelen een serie van 6 korte podcasts (10 tot maximaal 15 minuten) om zo laagdrempelig te kunnen verdiepen in de inhoud en achtergrond van de verschillende thema’s binnen deze lessenreeks. De podcasts zijn met name interessant voor docenten, jongerenwerkers en bibliotheekmedewerkers. 

Iedere podcast aflevering wordt gekoppeld aan een thema van een les, waarbij de verdieping wordt opgezocht met praktische voorbeelden om zo met handvatten het gesprek aan te gaan in de klas.

Aflevering 1 - Dat is toch mijn mening!

// Binnenkort meer informatie //

Aflevering 2 - Los jij dat algoritme even op?

// Binnenkort meer informatie //

Aflevering 3 - Chillen in mijn filterbubbel.

// Binnenkort meer informatie //

Aflevering 4 - Wantrouw die desinformatie

// Binnenkort meer informatie //

Aflevering 5 - De toekomst is nu!

// Binnenkort meer informatie //

Aflevering 6 - Deepfake?

// Binnenkort meer informatie //